Circulair

huisvesten


Voor leren, recreëren, wonen & zorg


Circulair huisvesten

Voor leren, recreëren, wonen & zorgDisclaimer


Disclaimer

E-mail Disclaimer

Gebruik van informatie

Hodes Huisvesting streeft er naar op deze website altijd juiste en volledige informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hodes Huisvesting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail

E-mails door Hodes Huisvesting verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag het bericht als bindend worden beschouwd, noch worden geïnterpreteerd als het aangaan van enige verplichting van de kant van Hodes Huisvesting. Hodes Huisvesting waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van dit e-mailbericht en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van het e-mailbericht en zijn inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud. Tot slot kan de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder wachtwoordbeveiliging of encryptie per e-mail met Hodes Huisvesting te communiceren, gaat u akkoord met dit risico. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Hodes Huisvesting zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Hodes Huisvesting daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Privacy 

Hodes Huisvesting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hodes Huisvesting gebruikt uw gegevens om informatie aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Hodes Huisvesting zal nimmer uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen indien zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte


© Copyright Hodes Huisvesting B.V.    I    Disclaimer    I    Voorwaarden    I    088 – 398 00 00    I    info@hodes-huisvesting.nl 

© Copyright Hodes Huisvesting B.V.    I    Disclaimer   I    Voorwaarden    I    088 – 398 00 00    I    info@hodes-huisvesting.nl